L’estrès es dóna amb més freqüència...

Quan els treballadors no poden influir en la seva manera de treballar, el ritme de treball és accelerat, tenen conflictes per establir prioritats, tenen poc reconeixement, poc suport i poca comprensió per part dels seus caps.

Indicadores:

  • De treball: poca participació, dificultat per complir els horaris laborals, manca d’interès en els projectes de treball
  • Interpersonals: conflictes amb els companys, queixes de la mateixa persona des de diferents fonts, poca cooperació, aïllament, conflictes amb el responsable superior, dificultats fora del treball amb la família, els amics
  • De salut laboral: augment dels accidents (fins i tot fora de la feina), assumpció de riscos innecessaris que poden posar en perill la seva pròpia seguretat i la dels altres
  • Físics: tenir poca cura del seu aspecte personal, pèrdua de pes, aspecte cansat, augment de petites molèsties, poca energia/productivitat
  • De comportament: fluctuació en la qualitat i/o quantitat de treball que abans era estable, dificultat per concentrar-se, actitud negativa i canvis d’humor

 

El mànager té un impacte enorme sobre l’estrès en el treball del seu equip pel que fa a:

  • La proximitat i/o accessibilitat
  • El comportament
  • Ser motor de desenvolupament o de canvi
  • Ser part de la solució

Beneficis dels programes de formació d’Onbalance

Aprendre a conviure amb situacions de pressió, forta càrrega de treball i màxima exigència personal-professional.

Coneix altres beneficis que proporcionen els nostres programes de formació >