Beneficis dels programes de formació d’Onbalance

Personals:

 • Aprendre a conviure amb situacions de pressió, forta càrrega de treball i màxima exigència personal-professional
 • Augmentar la resiliència davant les exigències, tant externes com internes.
 • Elaborar estratègies per minimitzar l’impacte davant una situació viscuda com a estressant.
 • Elaborar estratègies per minimitzar l’impacte davant una situació viscuda com a estressant
 • Conèixer i experimentar tècniques per prevenir i gestionar l’estrès
 • Millorar les competències: creativitat, iniciativa, innovació, treball en equip, lideratge, compromís, tolerància a la pressió.

 

A l’organització:

 • Millora del clima laboral: augment de la satisfacció i millora de la comunicació
 • Augment de l’eficàcia/productivitat: disminució del nombre de baixes, rotació, etc.
 • Legals: complir amb la llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE núm. 269 10/11/1995).
  Descarrega el PDF >

L’estrès es dóna amb més freqüència...

"Quan els treballadors no poden influir en la seva manera de treballar, el ritme de treball és accelerat, tenen conflictes per establir prioritats, tenen poc reconeixement, poc suport i poca comprensió per part dels seus caps".

Quins són els indicadors? >